parallax background

VTA Security

ОТГОВОРНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, СИГУРНОСТ

Да направим живота
по-сигурен!


Грижим се за сигурността Ви от 1994г.


VTA Security Service е специализирана компания за обезпечаване на комплексната сигурност на:

Физически и юридически лица. Банкови и фирмени структури. Държавни учреждения и институции. Болници и учебни заведения. Промишлени, търговски и строителни обекти. Спортни комплекси и стадиони. Масови мероприятия. Курорти и хотели. Развлекателни комплекси. Нощни клубове и обществени заведения.

20 години опит в бранша

За да достигнем до максимален брой клиенти, създадохме обособена териториална мрежа от клонове и представителства, разположени във всички големи градове на страната. Днес с гордост можем да заявим, че организираме безопасността на повече от 8000 обекта в Република България.

Нашата дейност е насочена към реализирането на пълен пакет от мерки за сигурност, гарантиращи Вашето спокойствие и защита. Основната ни цел е да осигурим резултатно, професионално и насочено към индивидуалните нужди обслужване на своите клиенти, като предложим високо качествени и конкурентно способни услуги - СОТ и Охрана.

VTA Security има внедрена Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на Европейският стандарт ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 с цел създаване увереност на своите клиенти, че ще получат услуги съобразени с техните очаквания, както и с приложимите нормативни разпоредби и изисквания. Компанията е сертифицирана от Австрийската организация Quality Austria и Международната организация IQNet. Официално декларираме своята Политика по качество , като се стараем да бъде прилагана и поддържана във всички нива на организацията.


Опитни професионални кадри


В създаването и управлението на VTA Security, участват професионалисти с дългогодишен опит в системата на Министерство на Вътрешните работи и Министерство на Отбраната - Нашата гаранция за висок стандарт в качеството на предоставяните услуги.

VTA Security e компания, реинвестираща средства в развитието на нови териториални обхвати, усъвършенстване и внедряване на нови услуги, прилагане на модерни технологични процеси.

Нашата дейност е насочена към широк спектър от клиенти, като основнaта ни цел е да реализираме високо качествен и конкурентно способен продукт - СОТ и Охрана, гарантиращ сигурност и защита.